Engineering

De producten van Power-Packer zijn klantspecifieke oplossingen. Daarom is het belangrijk dat het productontwerp past bij de wensen van de opdrachtgever en dat de prestaties optimaal zijn. De primaire doelstelling van onze ontwikkelaars en engineers is dan ook om producten en productieprocessen te ontwikkelen, die we keer op keer kunnen inzetten om tegemoet te komen aan de specificaties van de klant en aan onze eigen hoge kwaliteitsnormen.

Onze engineering-afdeling bestaat uit specialisten die hydraulische en elektro-hydraulische oplossingen ontwerpen en ontwikkelen, gebaseerd op de richtlijnen van de opdrachtgever. Het ontwerpproces wordt zorgvuldig gepland en is overzichtelijk opgezet, waarbij we gebruik maken van bekende designtools als:

  • Function Analysis
  • Failure Mode and Effect Analysis
  • Design for Assembly

Elektronische uitwisseling van CAD gegevens en de mogelijkheid om “in huis” te engineeren, maken snelle en intensieve communicatie met de klant mogelijk. Producten worden ontworpen in overeenstemming met het specifieke productieproces van de klant. Dat betekent verdere optimalisatie van de productiestroom, minder productie inspanning en efficiënt gebruik van de voorraden. Zodat, aan het einde van het productieproces, Power-Packer hoogwaardige systemen levert voor de eindproducten van onze afnemers.

Kies uw regio

Power-packer africa south-america north-america europe north-asia south-asia australia

Language

Power Packer Europa BV - P.O. Box 327 - 7570 AH Oldenzaal - Nederland - Tel: +31 541 584 500 - Fax: +31 541 51 00 44